MeyerPapegaai.nl is onderdeel van BigParrotGuy.nl

Privacy verklaring

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
Een minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen.
Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de blog MeyerPapegaai.nl doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem contact met ons op.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze blog. Met deze statistieken verbeteren we onze blog om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Voor dit doel gebruiken wij je e-mailadres en ip-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor twee jaar.

Advertenties

Nog niet van toepassing.

Verstrekking aan bedrijven

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als pagina 1 van 3 de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze blog

Cookies

Onze blog gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze blog voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze blog werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze blog gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze blog wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Deze privacy verklaring is gemaakt om te voldoen aan de Europese Privacywet, oftewel de AVG. In deze privacyverklaring lees je hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door ons. We beschrijven de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Ook vind je hier jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten. Er zijn situaties waarin we om jouw gegevens vragen en wij deze gegevens verzamelen. Wij willen je hier graag van je op de hoogte brengen.